Transmisja danych

Kluczowe pytania:

  Czy Twoja firma pracuje w więcej niż jednej lokalizacji?

  Czy zdarzyło się, że Twoja firma musiała przesłać pomiędzy lokalizacjami więcej danych niż do tej pory, a aktualna technologia na to nie pozwalała?

   Chcesz uprościć zarządzanie siecią w kilku lokalizacjach?

Transmisja Danych to usługa która adresowana jest głównie do firm i instytucji. Pozwala ona na połączenie lokalizacji z przepustowością od 1 Mbps do 1 Gbps. Łącza dostępowe do poszczególnych lokalizacji realizowane są jako przyłącza światłowodowe lub radiowe.

Najważniejsze cechy usługi:

 zestawienie łączności pomiędzy punktami wskazanymi przez klienta (oddziałami firmy lub innymi obiektami wymagającymi stałej łączności)

 zapewnienie dostępu do węzła międzyoperatorskiego (na terenie LIM) z wykorzystaniem sieci operatora (PT LANET)

 usługa może być zrealizowana w postaci linku bezpośredniego (Point To Point) lub poprzez dzierżawę łączy Operatora i pośrednich węzłów międzyoperatorskich

 

Koszt usługi jest określany indywidualnie, ponieważ jest on sumą wielu składników. Po szczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Handlowym.